Niepokorny „Zyga”, czyli nieprzyjemne wspomnienia 2005 – 2006

W opracowaniu.